Eventfotograf Stockholm Faluggla
Eventfotograf Stockholm Falkuggla
Video recording Fredrik Furu
Video recording Fredrik Furu
Eventfotograf Falkuggla
Video recording Fredrik Furu
Porträttfotografer Stockholm

© Copyright fotograf Stockholm Falkuggla. All rights reserved. 

EVENTFOTGRAFERING STOCKHOLM

 

Ett event är ofta ett verktyg för intern eller extern marknadsföring eller kommunikation. Bra event lyfter fram företagets värderingar och idéer och ger deltagarna en bättre förståelse för exempelvis organisationens framtidsplaner. Det som skiljer event från jubileer och firmafester är att genomförandet sker i harmoni med – och tydligt speglar – de kommunikationsmål som satts upp av arrangören.

 

Att vara eventfotograf handlar om att fånga de viktiga ögonblicken på ett snyggt sätt. Som eventfotograf måste jag därför förstå syftet med eventet och känna till nyckelpersoner och huvudpunkter i programmet. Sedan gäller det förstås också att vara smidig och närapå osynlig många gånger för att få de där härligt levande bilderna! Jag har flera års erfarenhet av eventfotografering och har mycket fina referenser.